Dis breindood, ergo: dit misluk

Jeff Jarvis reken “Adver­tis­ing is fail­ure”. Die basiese idee, een waarop ander soortge­lyke skry­w­ers dees­dae (Seth Godin jumps to mind) ekstrapoleer, is dat ’n adverten­sie in die tra­di­sionele sin nooit kan kom­peteer met soge­naamde “word of mouth”-reklame nie en dat ’n spul mense wat opge­wonde oor jou pro­duk is slegs verkry kan word deur hulle as indi­vidue te hanteer. Hoewel ek ten dele met Jarvis saam­stem, dink ek egter sy stelling moet geherfor­muleer word om as volg te lees:

Shitty adver­tis­ing is failure.

Neem hierdie adverten­sie op Die Burger se web­tu­iste:speel en wenHier is dit van naderby:

speel en wen 2

Ek kan raai hoekom dit op Die Burger se web­tu­iste pryk (die affil­i­ate pay­outs is bes moont­lik die hoog­ste per transak­sie). Dat dit egter ’n taam­like power adverten­sie vir African Palace in hierdie kon­teks is, is nie te betwyfel nie.

Die self­verni­eti­gende lig­ging daar­van op die web­tu­iste ten spyt, is dit niks min­der as ’n brein­lose ver­samel­ing beeld­punte nie. Daar is geen ver­nuftige kwinkslag of bondige reto­riek ter oor­tuig­ing van die wens­likheid van die pro­duk nie. Dis in die pad (as ek na ’n koer­ant se web­tu­iste gaan, wil ek hê die nuus moet my aandag trek). Dit spoed van die adserver wat die data bedien ver­traag die alge­hele laaityd van die web­blad. Bowe­nal onder­skat dit lesers se intel­li­gen­sie deur hulle te behan­del asof hulle deel van ’n brein­lose massa is.

Dit mis­luk nie omdat dit ’n adverten­sie is nie — dit mis­luk omdat dit brein­dood is.

17 Comments

 • Ek stem volkome met jou saam. Maatskap­pye span­deer klomp geld om te adver­teer, plaas hulle span­deer bietjie meer om dit ’n goeie en effek­tiewe adverten­sie te maak. Ai, ai…

  Reply

 • Miskien is die teiken­mark brein­dood?
  .-= demoerin´s last blog ..Galileo onder die mat ingevee…… =-.

  Reply

 • Noem jy my breindood? :P

  Reply

  demoerin Reply:

  Dit hang af of jy by african­palace ingeloer het?

  Reply

  Johan Swarts Reply:

  Ek het nie :P

  Meer spe­si­fiek, ter­loops — dit hang af of ek by African Palace ingeloer het en opge­sign het om te begin dobbel. Dan sou Die Burger (as ek reg onthou van my eie Offer­forge dash­board) iets soos R400 gekry het.

  Reply

  demoerin Reply:

  Miskien moet ons ook African­palace kon­tak en hulle afskuwe­like ban­ner ten toon stel.

  R400… dis belaglik!

  Johan Swarts Reply:

  Dobbel­huise bied gewoon­lik sulke hoë CPS pay­outs aan pub­lish­ers (of dit nou koer­ante of blogs is). Out­surance bied ook rede­like hoë pay­outs; ek dink dis iets soos R75 — maar ek praat onder korreksie.

 • Andrew wrote:

  Ek gebruik Gmail en dit is altyd vir my ’n uitdag­ing om te probeer uit­fig­ure hoekom ’n sekere adverten­sie in die vorm van ’n text ban­ner ver­skyn. My teorie is dat die inhoud van my emails ’n rol speel. Waneer my pelle vir my vuil­gat grap stuur kan jy maar verseker wees ek kry ’n adverten­sie om vir my te se^ hoe om my sto­rie styf te kry.

  Reply

 • Ek praat onder kor­rek­sie, maar ek dink Adsense soek vir fre­quent key­words in die unieke inhoud op ’n page. Of hulle gevorderde NLP doen, weet ek nie, maar ek twyfel. Ek weet hulle search cor­rec­tion werk byvoor­beeld sui­wer op ’n massiewe data­ba­sis van ander searches.
  .-= Johan Swarts´s last blog ..Dis brein­dood, ergo: dit mis­luk =-.

  Reply

 • Andrew wrote:

  Ek wil graag nog ’n voor­beeld noem om my punt te maak. My voledige adres was onlangs in email for­maat aan my teruges­tuur (in ASCII for­maat) vir beves­tig­ing. Toe ek opkyk na die ban­ner was daar ’n adverten­sie van huis pryse in my area. Halooooo Andrew … wakey wakey you are not anonymous.

  And why does my upload meter go hay wire when I visit cer­tain blogs?

  Reply

 • Hmm…daai doen hulle prob­a­bly deur jou IP adress te GEOID. Maar ek praat onder korreksie.

  Inter­es­sant dat jou upload meter hay­wire gaan. Vir hoe lank doen hy dit? Momen­têr of kon­stant (tot jy die site toe­maak)? As dit momen­têr aan die begin is, is dit dalk moont­lik dat die blog ’n helse klomp exter­nal sites via javascript ref­er­ence. Iemand met ’n helse klomp stat­coun­ters kan dalk so iets veroor­saak. Maar dan weer, dis nie sup­posed om hoog­stens meer as ’n paar sekon­des te neem nie…

  Try ’n packet snif­fer? Die resul­tate sal inter­es­sant wees, hehe.
  .-= Johan Swarts´s last blog ..Dis brein­dood, ergo: dit mis­luk =-.

  Reply

 • Die ver­bruiker ís brein­dood :wink:
  .-= Emil´s last blog ..Waar die argu­ment my lei – Die kwessie van vrye wil (5 van y) =-.

  Reply

  demoerin Reply:

  Kan nogal ’n waar stelling wees hierdie, want ons word te dik­wels aan ons neuse rondgelei met ’n bom­barder­ing van adverten­sie materiaal.

  Reply

 • Andrew wrote:

  Soos die slag spreuk ly ’If the shoe fits you must wear it.’ Ek sal maar lang tand, mom­pel mom­pel my ou brein­dood skoen­tjie aantrek. :-)

  Reply

 • Andrew wrote:

  fokkit is dit lui of ly?

  Reply

 • lui :-)

  Reply

  demoerin Reply:

  :lol: As jy di spreuk lees kan dit seker ly ook wees.… en dan kan jy maak of dit slim woord­spel­ing was.
  .-= demoerin´s last blog ..WEW….23/52 =-.

  Reply

Leave a Reply

Your email is never shared.Required fields are marked *