Category Archives: Film

Driehoek & Sirkel — Episode 1 (Ou Nuus)

Dames en here, ver­gun my om u voor te stel aan Driehoek en Sirkel, twee wel­sprek­ende partikel-erudiete met ’n vinger op die Afrikan­er­pols. Hulle is volk­shelde en stut en hamer hul deeltjieroost­ers in H.264 om vir u ’n skimme­spel te fab­riseer, soos byvoor­beeld: Kyk, hulle bestaan nie, wees hul tog genadig. Die oor­spron­k­like video is […]

Onderwater Stultus

Tydens die post-tesis blues wat my die afge­lope week beet­gepak het, het ek ’n bietjie met After Effects begin rond­speel. Dis werk­lik ’n indruk­wekkende pro­gram; ek kan nie glo ek het dit nie lankal begin aan­leer nie: 2.5D ftw!

Cobus Potgieter documentary: Day 5

It is done! We did three more inter­views, took the XL2 for a spin through Humans­dorp (despite the weather) and got some insane shots of Nico Malan High. Also: Cobus chased a cow. I enjoyed the past week immensely. Play­ing around with a bunch of expen­sive equip­ment, learn­ing a few more tricks of the trade and hanging […]

Cobus Potgieter documentary: Days 3 and 4

Today Jason arrived with addi­tional lights, an XL2 and a plethora of other equip­ment and we started shoot­ing inter­views in a con­trolled envi­ron­ment. Cobus did a Cobus Live with Jason’s web­cam; we also shot at the church where Cobus played drums for the very first time 7 years ago. Inbe­tween we devoured pizza and watched […]