Tag Archives: Fender

Oor rock (en die prys van eiers)

[2 van 3] Dalk stry­dig met die vorige aflew­er­ing is Afrikaanse rock eint­lik ’n ryk­manspel — die musiek van die bour­geoisie. Om ’n rock­groep te onder­hou vereis aan­sien­lik meer geld as, byvoor­beeld, ’n kwait­ogroep. Kap­i­taal is nodig vir kitare (elkeen ’n paar duisend rand werd), kitaarver­sterk­ers (in som­mige gevalle duur­der as die kitare), ten min­ste een […]