Tag Archives: kaapstad

Deconstructing Ingrid

Ingrid Jonker se self­mo­ord is nog nooit bewys nie. Die veron­der­stelde gebeurte­nis is iets waa­roor daar talle gedigte en emo­sionele vertellings neergepen is. Dis al so ver­ro­man­tiseer dat daar ’n klein mitolo­gie ron­dom haar finale oomb­likke ontstaan het. Sy het dra­maties en grasieus die donker see bin­negeloop, reken mense, oor­weldig deur die ondraag­bare las van die […]

Die apokalips sal na Kaapstad kom

Dit was toe al die tyd nooit uni­ver­siteite se skuld dat Afrikaans uit­gesterf het nie, maar ’n ker­napokalips in Kaap­stad. Wie sou kon raai, eh? Ek weet nie van julle nie, maar ek is beïndruk.

A Tale of Three Cities

Bit­terein­der se samew­erk­ing met Tumi Molekani en Jack Parow is nos­tal­gies, melankolies, intro­spek­tief en pragtig. Let op hoe elke stad waa­roor hulle klet­srym (Pre­to­ria, Johan­nes­burg en Kaap­stad) se areakode voor elke gedeelte ver­toon word:

Lus om Woensdagaand na Die Antwoord te gaan kyk?

As jy nog nie die voor­reg (…dalk nie heel­temal die regte woord om te gebruik nie, maar ewen­wel…) gehad het om Die Antwo­ord op ’n ver­hoog te beleef nie: ek het twee kaartjies om weg te gee vir hulle ver­ton­ing Woens­dag die 16de Junie in die CTICC in Kaap­stad. Al wat jy moet doen om […]