Tag Archives: twitter

Bars, borrel, bars

Die mens­dom sal ’n sta­dium bereik waar dit nie meer ’n nuutjie sal wees om alles (RIGHT HERE! RIGHT NOW!) met die wêreld te kan deel nie. Dis in elk geval nie meer baan­brek­end nie — dis nou so nor­maal soos om in ’n vlieg­tuig te klim of ’n operasie te ondergaan.

Die keer toe Helen Zille my gebekstil het

Weens die aard van my werk kom van tyd tot tyd in aan­rak­ing met pub­lieke fig­ure. Hulle is dik­wels intel­li­gente, spitsvondige mense, maar omdat hulle nie altyd genoeg tyd het om alles wat hulle wil doen in een dag te prop nie, kry hulle mense om hul toe­sprake vir hulle te skryf en aller­hande ander PR-dingetjies namens hulle kaf te draf.

SOSIALE MEDIA SUX0RZ! WTF?!?! #FAIL!

Tre­f­fende opskrif, eh? Nie eint­lik nie. Dit laat nie veel aan die ver­beeld­ing oor nie — dit skree op jou en daar is geen aan­duid­ing dat die spreker belang­s­tel in ’n alter­natiewe stand­punt nie. Dis nogal arro­gant. Dis die soort bood­skap wat dik­wels in sosiale media te vinde is. Ek is soms stomges­laan deur mense se onvermoë […]

Die waan van Benjou se sinkende skip

Hierdie artikel is seker die mees oningeligte opinie oor sosiale media wat ek in ’n lang tyd raakgeloop het. Paul Ben­jou vra: How fool­ish can we be? Plenty, it appears, even after we said we learned our les­son after the dot.com melt­down eight years ago. Sy prob­leem? Daar is mil­jarde dol­lars belê in Face­book, Myspace, Twit­ter en […]